lægan_pumpestation
Lægan Pumpestation ca. 1935
Pumpestationen Lægan pumpestation fra 1929 er den største af de fire pumpestationer i Tøndermarsken. Den er forsynet med fire selvstændige, eldrevne og automatisk virkende pumper. Den største pumpe kan yde 5.000 liter pr. sekund, og samlet yder pumperne 16.000 liter pr. sekund. Den markant rektangulære bygning afvander et område på ca. 8.000 ha. Vandet pumpes fra kanalerne i de lavereliggende marskflader op i den inddigede Vidå.
 
Alle fire pumpestationer bærer præg af Bedre Byggeskik-stilen i blank mur med røde teglsten, velproportionerede vinduespartier og rødt tegltag. Bygningerne er markante i det flade marsklandskab
landsvale
Landsvale
Land-, By- og Digesvale Svalerne er her fra midten af april til slutningen af september. Her er nemlig et enormt spisekammer af myg, myg, myg. Landsvalerne med de lange halefjer er de talrigeste, men også de små bysvaler med den hvide overgump og de brune digesvaler fanger insekter i luften. Her findes også et væld af ænder…
 
 
Vil du vide mere
kort-d-6 d-1 d-2 d-3 d-4 d-5 d-6