lystfisker_vidåen
Lystfisker ved Vidå
Digerne Siden 1100-tallet er der bygget diger i Tøndermarsken. Hertug Hans den Ældres inddigningsarbejde i 1500-tallet gav en vis sikring mod oversvømmelser, men afskar samtidig byen fra havet. Før inddigningen var her syd for Tønder regelmæssigt et stort indhav helt fra Vadehavet og ind forbi Tønder. I varme og tørre perioder var området tørlagt og i andre perioder lignede det et hav. Derfor har området her især været brugt af friserne til fiskeri og bjergning af hø og tagrør, men også til kreaturopfedning og fåreavl. Forestil dig blot et digebyggeri, der alene foregik med skovle, spande, kurve og sække. Først i 1618 blev trillebøren anvendt til inddigning i Tøndermarsken og derfor blev dette inddigede kog – Brunsoddekogen – kaldt for Trillebørskogen i folkemunde.
møllekulen
Møllekulen ca. 1890
Bachmanns Mølle Tønder by afgrænses her ved møllen fortsat mod marsken, og selve bykernen ligger højst 5 meter over havniveau. Slotsmøllen, eller Bachmanns Mølle, er den ældste industrivirksomhed i Tønder. Møllen bliver allerede nævnt i år 1436. Oprindelig var møllen opført som kornmølle for slottet/Borgen Tønderhus. I 1799 fik C.N. Bachmann møllen i forpagtning, og siden har møllen været drevet af slægten. Den nyere del af møllen brændte i 1893, men blev genopbygget, og indtil 1955 var møllen endnu i brug som vandkraftsleverandør.
 
 
Vil du vide mere
kort-d-3 d-1 d-2 d-3 d-4 d-5 d-6