vandtårnet
Vandtårnet
Vandtårnet Vandtårnet, der blev opført i 1902 under den daværende tyske administration af byen, var sammen med vandværket i brug til 1980, hvor bedre pumpemetoder gjorde tårnet overflødigt. Herefter stod vandtårnet ubenyttet hen i 15 år, indtil en fondsstøttet renovering og ombygning blev sat i gang i 1995. Den resulterede i et 8 etager højt tårn med panoramadæk møbleret af Marianne Wegner Sørensen og Hans J. Wegner. Tårnet indeholder nu en permanent udstilling af nogle af arkitekt Hans J. Wegners verdensberømte stole.
 
Det gamle vandværk/Pumpehuset Pumpehuset – det gamle Tønder Vandværks bygning øst for Slotsbanken – er direkte forbundet med det øvrige museumskompleks. I fliserummet i Pumpehusets sydlige ende, hvor pumper tidligere hentede vand fra undergrunden til Vandtårnet har museet i dag konference-, foredrags- og undervisningslokale eller koncertsal.
slotsbanken
Slotsbanken
Slotsholmen/ Slotsbanken Her hvor slottet Tønderhus har ligget siden før 1285, er kun Slotsbanken tilbage af det kæmpe anlæg, der var strategisk vigtigt for hele Slesvig og i 1500-tallet blev udbygget med ringmure og voldgrave, så det efter Gottorp Slot var Slesvigs stærkeste fæstningsværk. Slottet blev overflødigt og forfaldt i 1700-tallet. De sidste rester af Slotsbankens volde og voldgrave forsvandt ved opfyldningen af Skibbroen og anlæggelsen af Kongevejen i 1935-40. Ved siden af borgen og slottet Tønderhus lå den gamle Slotsbanke i den sydlige udkant af Tønder. Mellem 1864 og 1911 opførtes her en række af Tønders nye tekniske værker. Det gælder bl.a. Gasværket, Vandværket inkl. Vandtårnet og Elværket.
 
 
Vil du vide mere
kort-d-2 d-1 d-2 d-3 d-4 d-5 d-6