odder
Odder
Odderen Siden 1980`erne har odderen øget sin udbredelse i Danmark, inklusive i Sønderjylland, bl.a. på grund af et forbedret vandmiljø. Odderen lever af fisk og opholder sig det meste af tiden i vandet. Den følger ofte kanalerne, som den vi har her, og er man heldig en tidlig morgen eller sen aften, har man en god chance for at få et glimt af den, når den fx krydser Vidåen lige her, hvor du står.
 
En “dykker” Ved afvandingen af Tøndermarsken blev der i 1920’erne gravet mange hundrede kilometer afvandingskanaler. Vandet bliver ledt ud til pumpestationerne, hvor det pumpes op i Vidåen. Nogle steder krydser kanalen under Vidåen – en sådan underføring kaldes en dykker. Det er sådan en dykker, du næsten står ovenpå.
hestholm
Hestholm ca. 1950
Hestholm I baggrunden i østlig retning kan du se Hestholm, den store hvide gård, som er bygget på et værft. Et værft er en menneskeskabt jordhøj, som beskytter bygningen mod højvande. Værftsgården Hestholms historie går helt tilbage til 1445. Hestholm var i mange år et kancelligods, der først var ejet af Gottorphertugerne og senere af kongen.
 
 
Vil du vide mere
kort-d-4 d-1 d-2 d-3 d-4 d-5 d-6