sejlbåd_jernbanebroen
Sejlbåd under Jernbanebroen ca. 1898
Vidåen er et af de helt store danske vandløb med det 5. største opland på i alt 1370 km , hvoraf 260 km ligger i Tyskland. Vidåens tilløb udspringer i små vandløb, nogle mere end 50 kilometer øst for Tønder. De fire store vandløb Arnå, Hvirlå, Grønå og Sønderå bidrager med hovedparten af vandet, der strømmer gennem Vidåen. Selve Vidåen begynder 4 kilometer øst for Tønder ved sammenløbet af Hvirlå og Arnå. Vidåen fortsætter derfra gennem Tønder og Tøndermarsken mod udløbet i Vadehavet gennem Vidå Sluse ved Højer. Ved afvandingen i 1929 blev åen omgivet af diger med pumpestationer for at forhindre den i at oversvømme Tøndermarsken.
 
Den orange sti går herfra de næste 2 kilometer på og langs det nordlige dige af Nørresø ud til den store pumpestation ved Lægan. På sydsiden af strækningen ligger Nørresø og det nuværende forløb af Vidåen, mens det gamle forløb af Vidåen, der nu fungerer som pumpekanal ligger på nordsiden af diget.
blåhals
Blåhals
Blåhals Lyt godt efter – især hvis det er forår og morgen eller skumring. Så hører du måske skønne melodiske toner nede fra grøften. Det er Nordens nattergal – Blåhalsen – der synger. Blåhalsen har kun ynglet i Danmark i de sidste 2 årtier. Og netop på marskegnen trives den, så den nu kan høres mange steder.
 
 
Vil du vide mere
kort-d-5 d-1 d-2 d-3 d-4 d-5 d-6