tørreplads_sønderport
Tørreplads ved Sønderport ca. 1937
Blik op ad Søndergade, og over Møllesøen til Bachmanns Vandmølle Her ved Sønderport er der et flot syn op mod Torvet ad brandvejen Søndergade og over Møllesøen med spunsvæg og springvand til Bachmanns Vandmølle.
søndergade1900
Søndergade ca. 1900
Søndergade gennemskærer via Torvet og Richtsensgade byen syd-nord, medens Vestergade-Storegade-Østergade gennemskærer byen vest-øst. Kongevejen omslutter bykernen med de smalle gader og velbevarede gavlhuse. Søndergade er opstået som brandsikring efter 1581, hvor en brand lagde store dele af Storegade i aske. Herefter blev en smal passage, kaldet Jannikstræde, udvidet og kaldt Søndergade (opr. Süderstredt). For enden af Søndergade lå Sønderport, som nævnes første gang 1607.
isvinter_skøjteløb
Isvinter med skøjteløb
Møllesøen Vidåen går tæt op af den sydøstlige del af Tønder by. I 1587 – 1598 får Vidåen sit nuværende løb. Sønder-Borgerdiget dannes og beplantes, og vandet blev her opdæmmet i Møllesøen. Sønder Borgerdiget er nu en del af Kongevej. Se mere om Møllesøen og Snæbelprojektet på den store planche ved underføringen til Vidåen/Bachmanns Mølle.
 
 
Vil du vide mere
kort-1.8