ubjerg_kirke
Ubjerg Kirke ca. 1900
Ubjerg Ubjerg er en marsklandsby i Tøndermarsken, hvor husene ligger placeret på både naturskabte sandklitter og menneskeskabte værfter. Ud over kirken er også den gamle præstegård bevaret. Lidt vest for Ubjerg ligger den store velbevarede marskgård Bjerremark, der i sin nuværende skikkelse er fra 1842. Hele Ubjerg er bygget på et værft, en kunstig banke i det ellers så flade marsklandskab, – iøvrigt det største og bedst bevarede værft i Danmark. Det gælder også kirken. Bygningerne er således gået fri af oversvømmelser og stormfloder, der tidligere har raset på disse kanter. Mod nord ligger 4 gårdanlæg tæt sammen på det fælles øst-vest-liggende værft. Mod syd ses den smukke middelalderlige kirke, der er bygget mellem år 1100 og 1300.
ubjerg_præstegård
Ubjerg Præstegaard ca. 1935
Her ligger også Danmarks bedst bevarede præstegård, der blev opført i 1675. Dengang drev præsterne også landbrug, og præstegården var som regel sognets fornemste bondegård. Ubjerg præstegård er ikke blevet mindre fornem med tiden. Huset er bygget sammen med to stalde. Som altid på disse kanter er stråtaget 10-15 cm tykkere end andre steder i landet. Det luner om vinteren. I dag er det hverken en præst eller landmand, der bebor huset. Det har været en privat bolig siden 2005, og er fortsat fredet.
 
 
Vil du vide mere
kort-10-3 10-1 10-2 10-3