bjerremark
Bjerremark ca. 1910
Bjerremark Bjerremark er en stor smuk 4-længet marskgård, der nævnes første gang i 1685. Den er bygget på et værft, en kunstig skabt forhøjning. Værfterne beskyttede bygningerne ved stormflod eller oversvømmelser fra vandløbene – et problem før det store afvandingsprojekt i Tøndermarsken i 1920-erne. Bebyggelsen på værfterne præges af grundmurede huse modsat bindingsværk som i resten af landet. I marsken har det været vanskeligt at skaffe byggetømmer, og man har derfor tidligt bygget i grundmur.
fiskehejre
Fiskehejre med en aborre-snack
Fiskehejre I trækronerne ved Bjerremark yngler fiskehejren i en lille koloni. Om foråret skræpper hejrerne op fra rederne. Året rundt ser man de grå hejrer på fiskefangst ved vandhuller, søer og grøfter.
 
 
Vil du vide mere
kort-10-2 10-1 10-2 10-3