udsyn_marsken
Udsyn over marsken ca 1933
Marsken Du står her midt i det åbne marsklandskab med udsigt mod Tønder i øst og Møgeltønder bag dig med udsyn til såvel den græsklædte marsk, som til Abild Bakkeøs agerland. Mod nord ligger Gallehus, hvor i 1600- og 1700-tallet guldhornene blev fundet. Mod syd ser du Tønder Flyveplads og Ecco-centeret. Tøndermarsken er den nordligste del af et stort sammenhængende marskområde, der strækker sig langt ned i Tyskland. De første mennesker flyttede ud i Tøndermarsken i 1100-tallet. Indtil da boede befolkningen kun på geest-randen ud mod marsken.
gulspurv
Gulspurv
Gulspurv En-to-tre-fire-fem-seks-syyyyv. Gulspurven tæller til 7, når den synger fra toppen af en busk. Gulspurven er typisk for det åbne land med marker, grøfter og levende hegn. Forår og sommer holder hannen sit territorium, mens de samler sig i småflokke om efteråret og vinteren. Det tykke næb viser at den er frøspiser.
 
 
Vil du vide mere
kort-11-3 11-1 11-2 11-3