vajsenhuset
Seminariet set fra vest ca. 1965
Vajsenhuset I 1700-tallet opfordrede bl.a. salmedigteren Hans Adolf Brorson nogle af de rigeste borgere i Tønder til at oprette legater til hjælp for fattige, enker og faderløse. Vajsenhuset blev derfor (efter den store brand i Tønder i 1725) opført i 1730-33 med en hospitalsbygning, et straffe- og arbejdshus samt Vajsenhuset, hvor en flok forældreløse drenge kom til at bo.
anlægget
Anlægget som udflugtsmål ca. 1905
Anlægget Fritz Locht, Tønders første stationsforstander på Tønder Øst, stiftede i 1882 en ”Forskønnelsesforening” og satte gennem en utrættelig indsats sammen med nogle af byens mange seminarister skik på området og skabte sumpen om til byens første haveanlæg. Al jord blev båret i spande til og fra holmen i små både. Tønder Sparekasse bekostede de to broer i området, og efterhånden blev anlægget til borgernes foretrukne mål for søndagsturene og anlæggets pasning blev overtaget af byen.
 
Tønder Seminarium De kendte og forhenværende købmænd, hhv. Provst Balthasar Petersens far og Peter Struck har sat deres præg på byen med store donationer – både til opførelsen af disse markante bygninger og til at sikre bidrag til driften af hhv. seminariet og vajsenhuset. Bygningerne har en lang tradition som uddannelsesinstitution, idet der fra før 1750 på initiativ af Provst Balthasar Petersen blev uddannet teologer, og fra 1753 også lærere.
 
 
Vil du vide mere
kort-5-3 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8