arresten
Politistationen-Nørre Allé 31-ca.1935
Arresten Hvis arrestens mure kunne fortælle, ville der være historier om overfald, flugt og forsøg på brandstiftelse. Arresten er sammen med domhuset og dommerboligen opført i tysk national byggestil i 1914-16 af arkitekt Gyszling og er således endnu et eksempel på at kendte arkitekter har medvirket flittigt til at præge Tønder med en lang række fornemme bygninger.
liebetemplet
Liebestemplet-Nørre Allé – ca. 1940
Liebestemplet Opført ca. år 1800, blev sammen med Nørre Allé skænket til byen som musikpavillon, af ”Justizrath” Carsten Richtsen, en af byens fordums kendte borgmestre. En buste af Carsten Richtsen står placeret i anlægget tæt ved Tønder Gymnasium, og i gågaden ligger hans tidligere private bolig, Digegrevens Hus.
 
Politistation/retsbygning Rummede frem til 1945 pigeskolen ”Alexandrinen Schule”. Er efterfølgende indrettet først til Politistation og nu til Retsbygning. Den tyske skole- og sprogforening fra 1946 forestod undervisning på tysk, først i Den Tyske Roklubs lokaler, senere i en markedshal ved Sønderport og endelig fra 1953 i Ludwig Andresen Schule i Popsensgade.
 
 
Vil du vide mere
kort-5-2 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8