kristkirke fra vidåen
Kristkirken set over Vidåen ca. 1948
Udsigt til Kristkirken Tønder blev anlagt som udskibningshavn for Møgeltønder og hele geestlandet. Derfra udviklede byen sig først med Skt. Laurentius Kirken omkring år 1200 og siden med Kristkirken, der ses hen over hustagene. Kristkirken er udført i udpræget barokstil, og blev bygget i 1592.
 
Vidåen har fra gammel tid været byens hovedfærdselsåre. Den har givet liv til mennesker, planter og dyr. Foruden havørred og laks er der fanget både gedder og ål langt op i Vidå-systemet. Ålene blev ofte fanget v.hj.a. den særlige metode ”tatning”, hvor man syer regnorme på 1-2 m snor og derefter danner ”en kugle med løkker”og binder denne på en fiskestang eller blot en lang pind. Selve tatningen foregår ved, at man sætter sin stang (eller flere) med tattet ud i vandløbet, hvor ål bider sig fast i ormene. Ålen løftes op over et medbragt lagen e.lign., hvor de falder af tatten igen.
blåmejsen
Blåmejse
Blåmejsen – sød og hidsig Oppe i træerne eller i buskadset er der ofte mejser på spil. Den lille, vævre blåmejse er på insektjagt. Det går hurtigt, når den smutter rundt mellem blade og kviste. I vinterhalvåret er der tit flere mejsearter i flokken, når mejsetoget går gennem skoven: musvitter, sumpmejser, halemejser, spætmejser mv.
 
 
Vil du vide mere
kort-5-7 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8