vandriksen
Vandrikse
Vandriksen – den usynlige gris Du skal være mere end heldig for at se vandriksen – en lille fætter til rørhønen. Vandriksen er sky og lever en skjult tilværelse inde i rørskovens bund. Man ser den sjældent, men kan ofte høre den. Som når man trækker en pattegris i halen. Lyt efter – især i de mørke timer morgen og aften.
pigebadehuset
Pigebadehuset v. Badeanstalten – ca. 1935
Badeanstalten Her, hvor Galgestrømmen møder Vidåen, lå gennem mange år én af byens badeanstalter. Drengenes del af badeanstalten vendte den ene vej, mens pigernes del af badeanstalten vendte den anden. Den afløstes sidst i 50’erne af et friluftsbad, hvor der i dag er sportshaller.
 
Galgestrømmen og diget ved Galgestrømmen Navnet er et gammelt stednavn, der henviser til, at der har været en galge og et rettersted, som vandløbet er løbet forbi. I Tønder har der været to rettersteder – det ene blot ca. 500 m herfra. Man kunne blive henrettet på mange måder, og bødlen havde et stort repertoire bestående af bl.a. ”hjul og stejle”, radbrækning, drukning, skydning, brænding eller halshugning med enten sværd eller økse. Op gennem 1700-tallet blev det kutyme, at de afhuggede hoveder sendtes til universitetet i Kiel til nærmere undersøgelser. Hvervet som Skarpretter i Tønder blev først nedlagt i 1847.
 
 
Vil du vide mere
kort-5-5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8